Kategori: Uncategorized

  • Customer Iınformatıon / Process Follow

    Müşteri Onay verdiğinde Tarafımızca ilgili Bilgiler kayıt edilir İlgili anlaşmalı Firmalara iletilir Tarafımızca Müşteri Bilgilerini anlaşmalı Firmalara ilettikten sonra Tarafımızca takibi yapılır

  • Dealershıps / Customer

    Müşterinin istediği İş/Hizmet/Proje/Ürün’lerde Tarafımızca yeterli olunmadığı durumlarda anlaşmalı Firmalar aracılıyla sunmaktayız Müşteri istekleri tarafımızca dinlenilir ve not edilir Müşterinin istdeği İş/Hizmet/Proje/Ürün’lerin fiayatları Tarafımızca Müşteriye iletilir

  • Mesleğim Ne

    CODER, DESIGNER, PUBLİSHER, ADMINISTRATOR DIGITAL CONTENT PRODUCER diye hem resmi makamlara hem internet ortamında ne iş yaptığınızı anlatmak kolaydır ancak kamuoyuna anlatmak zordur Yazılımcıyım dediğinizde t-şort üzerine yazılan yazılarımı yazıyorsun siz durumu izah etmeye kalkıyorsunuz tıpkı Yukarıdaki resmi kartvizitemizde olduğu gibi ki yine izah etmek zorunda kalıyorsunuz bu kez uygulamalı bir şekilde